Age of Advertisment

December 02, 2015

Reklama v průběhu staletí byla jako dnes na každém kroku

Jistě ne neprávem je pro to za nejstarší dochovalou reklamu považován vývěsní štít z Nevěstince vykopaný v Pompejích. Ale reklama tady byla již mnohem dříve..

Slovo reklama vzniklo z latinského „reklamare“ - znovu křičeti, což velmi dobře odpovídalo tehdejší dobové „obchodní komunikaci“. Nicméně my víme, že reklama je stejně stará jako samo lidstvo. Má své kořeny již v době neolitu (v mladší době kamenné), kdy se vznikem potřeby směny výrobků (a zejména služeb) začal využívat historicky nejstarší reklamní prostředek – interpersonální komunikace. Na místě obchodu byly rozdělávány velké ohně, které sloužily k upoutání pozornosti - ve dne kouřily, večer byly vidět zdaleka plameny. Takové signály můžeme jistě právem považovat za předchůdce dnešní světelné a vizuální reklamy. A již v této době také začali naši předci označovat své výrobky piktogramy. Ve středověku se tak objevují první obrazové symboly, protože bylo mnoho lidí, kteří neuměli číst.

„Čím je kniha pro ty, kteří umí číst a psát, tím je pro všechny obrázek – také pro nevzdělané. Mohou obrázky číst, jako by to byly knihy.“
Svatý Řehoř I. Veliký (v pořadí 64. papež katolické církve 590 - 604 n.l).

 

O Silent Cartoons

Děláme svou práci rádi a je to na ní také vidět. Naši animátoři mají dlouhodobé zkušenosti s tvorbou Animovaného filmu a podíleli se na řadě úspěšných projektů. Naším mottem je věta, kterou prohlásil známý reklamní guru David Ogilvy

"The best ideas come as jokes. Make your thinkings as funy as possible"
Více...

Novinky na Twitteru

Fotografie z Flickru